Amsterdam Bone Center

Het Amsterdam Bone Center (ABC) is gericht op multidisciplinaire zorg, behandeling en onderzoek bij meerdere botziekten, waaronder erfelijke, zeldzame, complexe (zoals niet geheelde fracturen en osteonecrose) en vaker voorkomende botziekten zoals osteoporose, metabole botziekten en M Paget.

Algemene informatie ‘’Rare Bone Disease Center (RBD) (Zeldzame Botziekten centrum)’’

De zeldzame vaak erfelijke botziekten vormen samen het Rare Bone Disease  center dat een onderdeel is van het ABC. Dit RBD centrum richt zich met een breed multidisciplinair team specifiek op de zeldzame botziekten. Zowel klinische zorg, onderzoek, basaal onderzoek als internationle samenwerking vindt vooral voor de volgende ziekten plaats: fibrodysplasia ossificans progressiva, progressieve osseus heteroplasie (POH) en overige ziekten met heterotope ossificaties (zoals het Eagle syndroom); osteogenesis imperfecta; fibreuze dysplasie; erfelijke osteoporose en Camurati Engelmann syndroom.

Osteogenesis imperfecta centrum (OI) Amsterdam
Erfelijke Osteoporose centrum Amsterdam UMC
Fibreuze Dysplasie centrum AMsterdam UMC
Camurati Engelmann Syndroom centrum Amsterdam UMC
Fibrodysplasia Ossificans Progressive (FOP) Amsterdam